Onderzoeksbureau TRIQS heeft begin 2016 voor ons een onderzoek gedaan naar de tevredenheid onder de zorgverleners. We vinden het belangrijk om te weten wat er leeft en waar onze medewerkers tevreden of minder tevreden over zijn. Het stelt ons in staat om zaken te verbeteren en …. feedback is een cadeautje, niet waar?

Uit het onderzoek blijkt dat voor loondienstmedewerkers arbeidsvoorwaarden en communicatie/planning de belangrijkste verbeterpunten zijn. Voor loondienstmedewerkers zijn dit arbeidsvoorwaarden/ tarieven en communicatie. Wij hebben inmiddels een aantal verbeteracties in gang gezet.