Evita werkt samen met professionals, die graag werken in de thuiszorg. Het verzorgen, helpen of verplegen van mensen in hun vertrouwde woonomgeving waarbij je het belangrijk vindt om plezierig contact te hebben met mensen en hen de aandacht te geven die zo nodig is.

Vakbekwame en/of gediplomeerde mensen die hun werk op het hoogste niveau uitvoeren, respectvol omgaan en communiceren met anderen, denken en handelen in mogelijkheden, zich verantwoordelijk voelen, waarmaken wat zij toezeggen en er naar streven verwachtingen te overtreffen. Precies zoals Evita zich gedraagt naar al haar zorgverleners. Om die reden hanteren we de 4 gedragsregels van Evita Zorg. Al onze zorgverleners onderschrijven deze gedragsregels, die nodig zijn om onze 4 zekerheden te garanderen.

Werken in loondienst

De CAO VVT (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg) bevat zinvolle informatie over onder meer salarisschalen, vrije dagen en je rechten en plichten als zorgverlener in de thuiszorg. Klik hier.

Om voor Evita te kunnen werken, heb je een zogeheten ‘Verklaring omtrent gedrag’ nodig. Op de site van rijksoverheid lees je hoe je aan zo’n verklaring komt. Klik hier.

Werken als zelfstandige

Evita Zorg werkt zowel met ZZP’ers als met medewerkers in loondienst. De medewerkers in loondienst worden voornamelijk ingezet voor de kortere zorgmomenten, veelal overdag en ‘s avonds bij klanten die een aantal momenten per week thuiszorg ontvangen. ZZP’ers vormen voor Evita Zorg de flexibele schil voor andere typen zorg. Het gaat hierbij om zorgvragen waarbij de zorgverlener langer aanwezig moet blijven in de nabijheid van de klant, zoals bijvoorbeeld 24-uurszorg bij dementerende mensen en palliatieve nacht- en 24-uurszorg in de laatste levensfase.

ZZP’ers maken een bewuste keuze voor het type zorg dat zij verlenen. Zo zijn zij vaak gespecialiseerd in terminale thuiszorg die acuut en niet op reguliere werktijden moet worden geboden. Daarnaast kiezen deze ZZP’ers zelf voor de momenten waarop zij voor deze gespecialiseerde zorg beschikbaar zijn.

Evita Zorg sluit met de ZZP’er een Raamovereenkomst (document Raamovereenkomst Onderaanneming), waarin wordt beschreven in welke verhouding partijen tot elkaar staan. Naast deze raamovereenkomst wordt de opdracht tot inzet per zorgvrager bevestigd. Dit gebeurt middels het Online portaal van Opdrachtgever.

In de werkwijze van Evita Zorg is geen sprake van bemiddeling tussen zorgvrager en de ZZP’er, maar verricht de ZZP’er in onderaanneming de zorg aan de klant (ook in geval van Zorg in Natura), waarbij Evita Zorg als zorginstelling met een toelating binnen de Wtzi de contractuele relatie met de zorgvrager heeft. Evita Zorg blijft in de rol van toegelaten thuiszorgorganisatie te allen tijde eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde zorg. De ZZP’er verleent de feitelijke zorg en doet dit zelfstandig; vanuit die rol blijft de ZZP’er altijd verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op zijn of haar professionele handelen in de praktijk.

In de overeenkomst van onderaanneming worden de wederzijdse rechten en plichten tussen Evita Zorg en de ZZP’er duidelijk geschetst, waarbij in het licht van de toetsing van zelfstandigheid van de ZZP’er met name de volgende zaken expliciet worden benoemd:

  • Debiteurenrisico
  • Bepaalde duur van de overeenkomst
  • Vrijelijke vervanging
  • Meerdere opdrachtgevers
  • Het in overleg vaststellen van tarieven tussen partijen
  • Verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  • Het naar eigen inzicht en zonder toezicht uitvoeren van de afgesproken werkzaamheden