Onze organisatie

Evita Zorg is een innovatieve thuiszorgorganisatie voor de regio Haaglanden. De zorgprofessionals van Evita Zorg verlenen dagelijks verzorging, verpleging, hulp in de huishouding, begeleiding en (palliatieve) nacht- of 24-uurszorg aan zorgvragers. Evita Zorg biedt zowel geïndiceerde (WMO/WLZ/ZVW) als particuliere zorg. De zorg van Evita Zorg is vraaggericht. Doel van de zorgverlening van Evita Zorg is haar klanten zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam te laten leven in hun eigen vertrouwde omgeving.

Evita Zorg wil haar klanten zo ondersteunen dat zij zoveel mogelijk het leven kunnen leiden dat ze willen en gewend zijn. Een leven waarin ze de dingen kunnen doen die ze, gelet op hun mogelijkheden en beperkingen, zelf belangrijk en zinvol vinden.

Als zorgverlener van Evita Zorg is het belangrijk dat je je kunt identificeren met de 4 zekerheden van Evita Zorg. Dit geldt zowel voor zorgverleners die bij ons in loondienst zijn als voor de zelfstandige zorgverleners die als opdrachtnemer met Evita Zorg samenwerken.

  • Klant wordt altijd en op de afgesproken tijd geholpen.
  • Klant heeft een vaste zorgverlener die bij de klant past en alle voorkomende hulp kan bieden.
  • Klant kan terecht voor alle hulp thuis: van huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging tot aan zorg in de laatste levensfase.
  • Zorg kan direct worden ingezet; 7 dagen per week, 24 uur per dag.

Wil je solliciteren bij Evita Zorg, klik dan hier voor onze vacaturepagina.

De 4 gedragsregels van Evita Zorg

• Ik help u thuis het leven voort te zetten zoals u dat wilt
• Ik kom naast u staan, u kunt mij vertrouwen
• Ik hoor wat u wilt en handel er naar
• Ik werk met passie en ontwikkel mijzelf

Met ‘ik’ bedoelen we iedereen die voor Evita werkt; zorgverleners èn ook medewerkers op kantoor.

Actuele vacatures

Toon meer vacatures