Voor Evita Zorg werken zo’n 160 zorgverleners (loondienst en ZZP) bij ongeveer 220 klanten. De zorgverleners zijn het gezicht van Evita en maken dagelijks de 4 zekerheden in het veld waar. Zij zijn onze belangrijkste schakel tussen Evita en de klanten. Naast het reguliere contact met de zorgverleners, vinden wij het belangrijk dat de zorgverleners zelf ook hun stem kunnen laten horen. Sparren ter verbetering, reflectie en als klankbord op de (te leveren) kwaliteit van zorg in de vorm van een zorgverlenersraad.

Ben je langer dan één jaar in dienst bij Evita? Zie jij het zitten om het woord van de zorgverleners te verkondigen en mee te denken over zaken, zoals hoe Evita de kwaliteit van de zorg nog meer kan verbeteren of waar de Evita zorgverleners tegenaan lopen in het werkveld? Dan is deze raadspositie wellicht iets voor jou.

In een groep van 4 tot 5 zorgverleners zal je minimaal 4 keer per jaar vergaderen met de directie. Tijdens de vergadering worden actuele, relevante thema’s besproken, waarvoor de zorgverlenersraad minimaal 1 week van te voren over de benodigde documenten beschikt. De zittingsperiode is 1 jaar en kan met 1 jaar verlengd worden.

Doel

 • Actief bijdragen aan een goed functionerende organisatie, waarin het voor
  zorgverleners prettig werken is en waarbij klanten de zorg ontvangen die bijdragen
  aan de kwaliteit van leven conform de 4 zekerheden;
 • verbeteren van de kwaliteit van zorgverlening, personeelsbelangen, de organisatie en
  werkprocessen;
 • meedenken met het tot stand komen van nieuw beleid, o.a. door het aanleveren van
  input over wensen/ behoeften van klanten en zorgverleners;
 • meedenken over klant- en zorgverlenerstevredenheid;
 • borgen en toetsen van kwaliteit van de werkomgeving (arbo).
 • Het volgen en bespreken van innovaties in de thuiszorg

Competenties

 • Communicatief vaardig: in staat om opvatting en ideeën onderbouwd onder woorden
  kunnen brengen en op constructieve manier feedback kunnen geven.
 • Teamspeler: in staat om gezamenlijk belang boven eigen belang te stellen, in staat
  om collega zorgverleners te motiveren en enthousiasmeren.
 • Open staan voor andere visies en ideeën.
 • Initiatief nemen: zelf voortdurend op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen
  de zorg; zelf met voorstellen tot verbetering komen.
 • Kwaliteitsgericht: eisen stellen aan kwaliteit van eigen functioneren en dat van
  collega zorgverlener.
 • Kritisch: vragen durven te stellen.
 • Loyaal aan Evita: de 4 zekerheden en 4 gedragsregels kennen en omarmen; praten
  over `wij` in plaats van `zij` als het over Evita gaat.

Dit kun je verwachten

 • Evita informeert de zorgverlenersraad indien noodzakelijk over actuele, relevante
  thema’s.
 • Evita stelt vergaderruimte beschikbaar alsmede een laptop voor het maken van de
  notulen.
 • De directie woont (in ieder geval het eerste jaar) alle vergaderingen bij.

Elke vergadering duurt maximaal 1,5 uur. De vergoeding hiervoor is voor zorgverleners in loondienst 2 uur x het uurloon. De vergoeding voor ZZP’ers is 2 uur x €15,–. De 2 uur vergoeding is opgebouwd uit 1,5 uur overleg en 0,5 uur voorbereiding.

Zie jij het zitten om je aan te sluiten aan de zorgverlenersraad? Neem dan contact op met de HR-afdeling en laat weten waarom jij graag deel wilt uitmaken van de Zorgverlenersraad van Evita. Dit kan via: werken@evitazorg.nl