Evita Zorg helpt een aantal collega-instellingen al enige tijd met de personele bezetting. Heb jij tijd en zin om diverse diensten te draaien in een verpleeghuis in Benoordenhout? Informeer naar de mogelijkheden bij Esther Bos, HR-functionaris op 070-3141605 of Susan Geerlofs van onze afdeling planning op 070-3141604. We geven je graag alle informatie over deze intramurale diensten!

Upload uw CV of een ander relevant bestand. Max. bestandsgrootte: 64 MB.
Upload uw motivatiebrief
Je privacy is voor Evita Zorg van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarin is geregeld hoe met jouw persoonsgegevens moet worden omgegaan. In deze verklaring hebben wij op beknopte wijze aangegeven welke gegevens van jou wij kunnen verwerken wanneer je bij ons solliciteert en hoe wij die gegevens gebruiken. Ook de rechten die je als sollicitant hebt, vind je in deze privacyverklaring terug. https://www.evitazorg.nl/wp-content/uploads/2019/06/Privacyverklaring-sollicitanten-Evita-Zorg-9102018.pdf