Evita is op zoek naar enthousiaste helpenden +, die zichzelf in de aanpak van Evita herkennen. Wij zijn op zoek naar zorgverleners voor de verzorging van klanten met zorgvraag met name in de ochtend tussen 7.00-12.00 uur en in de avond tussen 17.00-22.00 uur.

De helpende + van Evita draagt zorg voor een adequate zorgverlening aan een vaste groep klanten. De helpende + wordt ingezet in laag complexe zorgverleningsituaties passend bij het opleidingsniveau. Daarbij is de zorgverlener actief in het signaleren van mogelijke wensen en behoeften bij de klant, die door Evita ingevuld kunnen worden. De verzorgende heeft zowel een zorgverlenende als adviserende rol voor de klant.

Wat vragen wij?

  • opleiding Helpende +
  • ervaring in de thuiszorg

Ook ZZP’ers nodigen wij uit om met ons in contact te treden.

Wij voeren altijd een integriteitscontrole uit in het waarschuwingsregister.

Upload uw CV of een ander relevant bestand. Max. bestandsgrootte: 64 MB.
Upload uw motivatiebrief
Je privacy is voor Evita Zorg van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarin is geregeld hoe met jouw persoonsgegevens moet worden omgegaan. In deze verklaring hebben wij op beknopte wijze aangegeven welke gegevens van jou wij kunnen verwerken wanneer je bij ons solliciteert en hoe wij die gegevens gebruiken. Ook de rechten die je als sollicitant hebt, vind je in deze privacyverklaring terug. https://www.evitazorg.nl/wp-content/uploads/2019/06/Privacyverklaring-sollicitanten-Evita-Zorg-9102018.pdf