• Loondienst
 • Den Haag
 • 8 maanden geleden geplaatst

Evita is een innovatieve, ambitieuze en sterk groeiende thuiszorgorganisatie in Den Haag met een ondernemende mind-set. Het bedrijf is daarbij volop in beweging. De missie van Evita is om haar klanten zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam te laten leven in een vertrouwde omgeving.

Evita heeft te maken met een speelveld van diverse stakeholders zoals gemeente, verzekeraars en overheid, maar ook met een arbeidsmarkt die onder druk staat en een toenemende vraag naar zorg thuis. Hierbinnen weet Evita een innovatieve positie in te nemen op het snijvlak van gezond ondernemen en maatschappelijk toevoegen.

Evita opereert vanuit drie bedrijfsonderdelen:

Evita Zorg

De circa 200 zorgprofessionals van Evita Zorg verlenen dagelijks verzorging, verpleging, hulp in de huishouding, begeleiding en nacht- of 24-uurszorg aan zorgvragers en helpen daarbij gemiddeld 800 klanten op jaarbasis. Dit kunnen zowel geïndiceerde als particuliere zorgvragers zijn.

Evita Lokaal
In 2015 is Evita Lokaal opgericht; een moderne en frisse locatie waar activiteiten worden georganiseerd voor wijkbewoners, met als doel zelfstandig en actief te blijven. Ook biedt Evita Lokaal mensen met geheugenproblematiek dagbesteding aan.

Evita Academie

Evita heeft tevens een eigen academie opgericht; de Evita Academie, waar zij nieuwe zorgprofessionals opleiden en eigen zorgprofessionals bijscholen en op de hoogte stellen van de nieuwste ontwikkelingen binnen de zorg. Hiermee zorgt Evita ervoor dat de professionaliteit en kwaliteit van de zorgverleners gewaarborgd blijft en Evita de beste kwaliteit van zorg kan blijven verlenen aan haar klanten.

De rol: Head of Finance (MT-lid)

 

Met het oog op de ambitie en de groei van het bedrijf is Evita op zoek naar een pragmatische Head of Finance; een finance professional die analytisch en strategisch kan meedenken en adviseren richting de algemeen directeur en het management team.

Een professional die tevens kan rapporteren richting diverse raden en organen als ook onderhandelingen met de diverse financiers kan voeren en de financiële performance van
de onderneming, zowel intern als extern, bewaakt.

De Head of Finance is in staat om financiële strategie te vertalen naar operationele processen en KPI’s. Hierbij wordt de Head of Finance gedreven door het toepassen van innovatieve automatisering die bijdraagt aan efficiency, groei en financiële stabiliteit van het bedrijf. Vanuit deze rol rapporteer je aan de Algemeen Directeur en RvC. Daarbij word je onderdeel van het management team. Het totale kantoorteam bestaat uit circa 20 gedreven professionals.

Het betreft een positie waarin je binnen een vooruitstrevend en professioneel zorgbedrijf kunt innoveren en ondernemen. Evita Zorg kenmerkt zich door het steeds verder bouwen aan nieuwe zorgdiensten die inspelen op de behoefte van de klant en zorgprofessional van morgen. Er is een duidelijke visie binnen het bedrijf op goede zorg en werkgeverschap die wordt vertaald in de 4 zekerheden (zogenaamde gedragsregels, zie ook www.evitazorg.nl). Deze vormen de rode draad door het gehele bedrijf.

Kernactiviteiten:

Finance Business Partner

 • Het op breed bedrijfseconomisch terrein adviseren van de Directie- en overige MT leden, hen middels een gestructureerde informatievoorziening het comfort geven van een goed georganiseerde, transparante financiële huishouding en hen tevens de spiegel durven voorhouden, een mening durven geven en daar waar nodig te challengen.
 • Het geven van bedrijfseconomische inzichten ten aanzien van strategische opties en het daarbij aanreiken van scenario-analyses, zoals m.b.t. de keuze voor innovaties en het verder vorm en inhoud geven aan bestaande alsook nieuwe bedrijfsonderdelen.
 • Een duidelijke adviserende en uitvoerende rol bij de inrichting van een financieel softwarepakket. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de integratie van rekenschema’s, proces –en workflow en de autorisatiemix.

Accounting, Reporting en AO/IC

 •  Het zorgdragen voor een juiste, tijdige, volledige en efficiënte uitvoering van de financiële administratie en financiële administratie en financiele verslaglegging.

Hierbij stuur je 1 administratief medewerker aan.

 • Het inrichten en uitvoeren van beheersmaatregelen, waaronder een gedegen en up to date AO/IC.
 • Het continu professionaliseren en daar waar mogelijk verder automatiseren van de financiële administratie, de periodieke rapportages en de onderliggende processen en procedures.

Business Control

 •  Het ondersteunen van de business bij het vaststellen van de juiste (financiële) targets (KPI’s) ten behoeve van de kwalitatieve groei van de organisatie.
 • Het zorgdragen voor juiste, tijdig en volledige financiële (maand– en kwartaal) rapportages en bijbehorende analyses.
 • Het voorbereiden van financiële voorstellen voor particuliere klanten en het voeren van periodieke financiële adviesgesprekken.
 • Het signaleren van belangrijke trends en ontwikkelingen binnen de zorgsector. Daarbij maak je de wereld van financiers (particuliere) investeerders, subsidieverstrekkers en zorgverzekeraars binnen de branche snel eigen.
 • Het specifiek op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de aan de zorg gerelateerde wet- en regelgeving, zodat je de Evita organisatie hierover adequaat te kunt adviseren en hierop in te richten.

Wie is de nieuwe Head of Finance van Evita?

 Ondernemend, accuraat, analytisch en strategisch .

Binnen deze positie sta je altijd in de verbeterstand en stel je jezelf continue de vraag; kan het slimmer, efficiënter en met meer resultaat? Evita biedt jou een uitdagende en afwisselende baan binnen een ondernemend, ambitieus en vooruitstrevend zorgbedrijf.

De Head of Finance is onderdeel van het managementteam dat de dagelijkse operatie van het bedrijf leidt. Het managementteam bestaat verder uit 3 teamleden. Met deze stap kom je in een positie waarin er behoefte is aan sterke financiële kennis waarmee de ambitie tot verdere groei gerealiseerd kan worden in een maatschappelijke onderneming.

Het zoekprofiel:

 •  Academisch werk- en denkniveau.
 • Je beschikt over minimaal 5 tot ca 10 jaar relevante werkervaring als Business Financial binnen een professionele, (bij voorkeur) commerciële omgeving.
 • Je hebt een ondernemende werkstijl waarbij je schakelt tussen operatie en strategie.
 • Je bent in staat om op elk niveau te communiceren, zowel binnen als buiten de organisatie.
 • Je hebt affiniteit met ICT en het inrichten van een financieel softwarepakket.
 • Key competenties: gestructureerd, planmatig, oplossings- en resultaatgericht.
 • Daarnaast is maatschappelijk betrokkenheid belangrijk om goed binnen deze organisatie te landen en te functioneren.

Het gaat om een fulltime-arbeidsovereenkomst op basis van 36 uur per week, waarbij veel ruimte zal zijn voor nieuwe initiatieven en persoonlijke ontwikkeling. Werving verloopt via een extern bureau, Vroom & Van den Heuvel. Heb je interesse in deze functie?  Neem dan contact op met Lieke van Slingerland via Slingerland@levels.nl of 06-22818303

Upload uw CV of een ander relevant bestand. Max. bestandsgrootte: 64 MB.
Upload uw video pitch
Je privacy is voor Evita Zorg van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarin is geregeld hoe met jouw persoonsgegevens moet worden omgegaan. In deze verklaring hebben wij op beknopte wijze aangegeven welke gegevens van jou wij kunnen verwerken wanneer je bij ons solliciteert en hoe wij die gegevens gebruiken. Ook de rechten die je als sollicitant hebt, vind je in deze privacyverklaring terug. https://www.evitazorg.nl/wp-content/uploads/2019/06/Privacyverklaring-sollicitanten-Evita-Zorg-9102018.pdf