Bij deze weer een update rondom het project Medicatieveiligheid:

Zorgverlenersonderzoek, tussentijdse meting;

  • Medicatieafspraken;

De bekendheid van zorgverleners met het formulier medicatieafspraken was bij het vorige onderzoek tegen de 90 %, hier wordt nu 97% gescoord.

Verder komt uit de onderzoeksresultaten naar voren dat de afspraken  die gemaakt zijn op dit formulier in 75% van de situaties passend zijn bij de klantsituatie t.o.v. 46% bij het onderzoek in januari. Dit geldt ook voor de medicatieoverzichten van de apotheek die in het zorgdossier aanwezig zijn.

  • Het gebruik van het BEM- formulier (beheer eigen medicatie) en signaleren van risico`s;

Van de zorgverleners geeft 84 % aan bekend te zijn met het formulier Beheer Eigen Medicatie, dit t.o.v. 58% tijdens het eerste onderzoek. 100% van de zorgverleners geeft aan bekend te zijn met de risico`s die eigen beheer van medicatie met zich meebrengt. Daarnaast is 88% bekend met de term Polyfarmacie, tijdens het eerste onderzoek was dit 64%.

Zorgverleners geven bij de meting aan het te waarderen dat er veel aandacht is voor medicatieveiligheid; het vergroot hun kennis en vaardigheden waardoor we nog betere zorg kunnen leveren.

Punten van zorg waar een actie uit geformuleerd wordt;

  • Onvoldoende consequent aftekenen van gegeven medicatie.
  • Consequentere archivering van oude medicatieoverzichten om onduidelijkheid en foutgevoeligheid terug te dringen.
  • Een deel zorgverleners geeft nogmaals aan behoefte te hebben aan uitleg over het medicatiebeleid van Evita (inloopscholing?)

Nog op de agenda:
In het laatste kwartaal van het onderzoek vindt de uitwerking plaats van bovengenoemde acties. Ook zullen in oktober/ november de eindmetingen onder de zorgverleners en klanten plaatsvinden.

Ideeën blijven natuurlijk van harte welkom! Deze kun je voorleggen aan Maaike Vedder.