Volgens de actuele planning gaan we vanaf 1 november ‘live’ en vanaf dat moment wordt er bij alle Evita-klanten gebruik gemaakt van het ECD. Hierin vinden jullie dan zorginhoudelijke informatie, het zorgplan en de mogelijkheid tot rapporteren.

Care Assist online blijft ook gewoon in gebruik!
Hierin blijven het rooster, de praktische klantinformatie, sleutelinfo, de mogelijkheid tot accorderen én jullie eigen dossier (w.o. competentiemanagement) gewoon beschikbaar.

Alle zorgverleners zullen in de periode tussen 4 september en eind oktober 2017 worden getraind in het gebruik van het ECD. Komende week starten we met de training van de zogenaamde superusers. De overige gebruikers ontvangen binnenkort een uitnodiging voor hun trainingen die in de maand oktober gepland staan.

Op dit moment kijkt het projectteam nog naar de devices (tablets, smartphones) die we aan de verschillende groepen gebruikers ter beschikking willen stellen. Naar verwachting maken we op korte termijn een keuze. Dit betekent dat superusers de tablets of alternatieve devices niet, zoals eerder vermeld, vóór de trainingen al in hun bezit hebben. Tijdens de trainingen zelf zal gebruik worden gemaakt van laptops.

Vanaf begin deze maand beginnen we ook met het informeren van klanten. In de aanstaande klantennieuwsbrief wordt een artikel over het ECD opgenomen. Lees het artikel en heb het er over met jullie klanten! Bereid ze voor op wat er komen gaat en welke voordelen het ECD biedt. De communicatie met klanten zal de komende maanden in verschillende vormen gestalte krijgen.