Op donderdag 13 februari 2020 organiseert Evita een herdenkingsbijeenkomst voor nabestaanden van haar klanten.

Tijdens dit samenzijn willen we stilstaan bij uw dierbare die afgelopen jaar is overleden.

Er wordt gezorgd voor een lichte maaltijd.

De bijeenkomst plaats van 17.00-18.30 uur in Evita Lokaal.

Deze uitnodiging is voor iedereen die nauw betrokken was bij uw dierbare. Familieleden, bekenden en ook zorgverleners zijn allen van harte welkom.

uitnodiging voor zorgverlener

Adres: Evita Lokaal, Van Alkemadelaan 309A – Den Haag

Voor vragen of aanmelding kunt u contact opnemen met Daniela Boerboom

via 070-3141600 of d.boerboom@evitazorg.nl