Informatie en handvatten voor wijkbewoners om financieel, sociaal en vitaal veilig te wonen

Programma

Voelt u zich weleens onveilig in huis of op straat? Weet u wat u kunt doen om u veilig te voelen? En wist u dat sociale veiligheid leidt tot sociale vitaliteit? Tijdens deze informatiebijeenkomst, georganiseerd door de gezamenlijke zorg- en welzijnspartners en de Wijkvereniging Benoordenhout, staan deze thema’s centraal en proberen wij u te informeren en bruikbare tips en verwijzingen mee te geven.

Drs. Tinus Jongert, Lector Gezonde Leefstijl aan de Haagse Hogeschool, staat stil bij gezondheid en vitaliteit. Men zegt wel: ouderdom komt met gebreken, maar gelukkig heeft u hier zelf ook invloed op. Leefstijl en technologie kunnen behulpzaam zijn om de kwaliteit van leven te handhaven. In deze lezing wordt stil gestaan bij de factoren die van invloed zijn en hoe u hierover zelf de regie kunt houden om zolang mogelijk vitaal en zelfstandig te blijven. Verder geeft Guus Schouten, projectleider Volumecriminaliteit bij de gemeente Den Haag en voorheen Inspecteur bij de politie Haaglanden, u informatie over veiligheid en wat u hier voor uzelf, buren en uw wijk aan kunt doen.

Informeren en ontmoeten

Tijdens deze middag vindt er ook weer een informatiemarkt plaats waar alle samenwerkende zorg- en welzijnspartners aanwezig zijn met informatie en tips. Zo geeft de wijkagent informatie over sloten en inbraakpreventie. De fysiotherapeuten/oefentherapeuten, actief in de wijk, infomeren u over vitaliteit en valpreventie. U kunt met hen een testparcours afleggen waarbij u een balanstraining kunt ervaren. Daarnaast is de notaris aanwezig die u informatie kan geven over financiële veiligheid. En tijdens de middag is er voldoende gelegenheid om te ontmoeten en wordt gezorgd voor koffie/thee en wat lekkers.

Mogelijkheid tot het aanleveren van vragen

Om u tijdens deze middag te voorzien van de juiste informatie, is het mogelijk van te voren gerichte vragen aan te leveren. U kunt uw suggesties mailen aan info@evitazorg.nl of doorgeven via tel. 070-3141600. Graag ontvangen wij dit voor 30 september aanstaande.

Locatie

Het VCL, Oostduinlaan 50, Benoordenhout (het voormalig Aloysius College).

Aanmelden

Aanmelden kan bij Monica Visee van Evita Zorg via tel. 070-3141600 of info@evitazorg.nl ovv informatiebijeenkomst (graag uw naam, aantal aanwezigen). Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Mocht het vervoer naar het Aloysius College een belemmering voor u zijn, neem dan contact met ons op. Wij denken graag met u mee.