Tips uit Informatiebijeenkomst ‘Brein in Beweging’ en ‘Levenstestament’

Tijdens de 12e Informatiebijeenkomst die Evita Zorg in maart samen met tal van zorg- en welzijnspartners organiseerde sprak neuropsycholoog Caroline Jurgens over het belang van beweging voor het brein. Notaris Sandy Houdijk zette uiteen waarom het belangrijk is tijdig uw zaken goed te regelen zoals bijvoorbeeld in een levenstestament.

Brein en beweging

Dat beweging belangrijk is voor ons lichaam en onze gezondheid, is genoegzaam bekend. Hoewel, zo vertelde Jurgens, lichamelijke inactiviteit wereldwijd de 4e doodsoorzaak is. Beweging heeft echter ook positief effect op het brein. Beweging zorgt voor een betere doorbloeding van de hersenen waardoor er minder leeftijd gerelateerd weefselverlies optreedt, zo legde zij uit. Geheugen en reactiesnelheid verbeteren en prikkels uit de omgeving zorgen ook voor activiteit in de hersenen. Ook voor mensen met dementie of de ziekte van Parkinson, levert beweging positief effect op, aldus Jurgens. Zij gaf aan dat er aanwijzingen zijn dat regelmatig bewegen positieve invloed heeft op de achteruitgang van het geheugen.

 

Tips

 • Beweeg dagelijks (het liefst buiten)
 • Voor mensen met dementie zijn specifieke zwemgroepen onder de naam ‘Zwementie’ in zwembad Overbosch (informatie via zwementie@xtra.nl).
 • Juist voor mensen met dementie (die vaak inactief worden) is aanzetten tot bewegen belangrijk
 • Mantelzorgers kunnen hun naasten stimuleren te bewegen door juist niet alles uit handen te nemen
 • Neem uw naaste mee naar buiten, maak een dansje, kijk naar wat iemand vroeger leuk vond
 • Use it or loose it: hoe meer je je brein in beweging zet, hoe beter
 • Zoek uitdagende nieuwe activiteiten, die zorgen voor nieuwe activiteit in het brein
 • Voeding is ook belangrijk: wat goed is voor het hart, is goed voor het hoofd

 

 

Levenstestament

Sandy Houdijk, notaris bij Maaldrink Notarissen, vroeg aandacht voor het tijdig regelen van zaken. Veel mensen regelen wel wat er moet gebeuren als zij overlijden, zo legde zij uit, maar denken minder goed na over hoe zij zaken geregeld willen hebben als hen bij leven iets overkomt. Zij pleitte ervoor dat mensen (op elke leeftijd) eens stilstaan bij de gevolgen van wilsonbekwaamheid (bijvoorbeeld door ziekte of een ongeluk). Als u wils- en handelingsonbekwaam wordt en u heeft niets geregeld, dan moeten naasten dat via de rechtbank gaan regelen. En u heeft zelf geen invloed op hoe de zaken gaan lopen. Om die regie wel zelf te houden, kan bij de notaris bijvoorbeeld een levenstestament worden opgesteld. Daarin hebt u veel ruimte om vast te leggen wie bijvoorbeeld uw financiën mag regelen, door welke zorgorganisatie u ondersteund zou willen worden of wat er met uw huisdier moet gebeuren. Houdijk benadrukte dat dit zaken zijn waar eigenlijk iedereen eens goed over zou moeten nadenken, want op elke leeftijd kan ons iets overkomen waardoor wij niet meer in staat zijn om zelf te beslissen.

 

Tips

 • Sta er eens bij stil of u uw zaken goed geregeld heeft
 • Als u zaken heeft laten vastleggen in een testament (na overlijden) of een levenstestament (bij leven), check dan eens in de zoveel jaar of het nog helemaal naar uw wens is
 • In een levenstestament kunt u ook een euthanasieverklaring of een levenswensverklaring laten opnemen
 • Een diagnose dementie betekent niet automatisch dat u direct wilsonbekwaam bent. Belangrijk is wel dat u op dat moment de zaken gaat regelen, als u dat al niet heeft gedaan
 • Een notaris kan met u meedenken over hoe vorm te geven aan het levenstestament