Wat kunnen we voor u betekenen?

Om u en uw mantelzorgers goed van dienst te kunnen zijn, bezoekt een Evita professional  u thuis. Tijdens dit bezoek inventariseert de professional wat de ondersteuningswensen zijn en wat voor ondersteuning geboden kan worden. Samen stellen we een passend traject op. De wijkverpleegkundige blijft uw aanspreekpunt gedurende de zorgperiode.

U zoekt mantelzorgondersteuning

Het ondersteunen van de mantelzorg(ers) kan op diverse manieren, net als de intensiteit van de ondersteuning. Wij geloven dat de mantelzorger een belangrijke schakel in het zorgproces is. De mantelzorger is namelijk in staat om bepaalde zorgtaken deels over te nemen. Evita Zorg kan de mantelzorger professioneel ondersteunen door het geven van advies of door verpleegkundige en medische taken uit te voeren wanneer daarbij een bevoegd persoon nodig is. Zo’n begeleidingstraject bestaat uit maximaal vijf gesprekken van anderhalf uur. Evita Zorg organiseert ook met regelmaat mantelzorgcursussen en voorlichtingsbijeenkomsten.

Mantelzorgondersteuning aanvragen

Evita Zorg is een thuiszorgorganisatie en daarom 24 uur per dag bereikbaar voor iedereen met een (acute) zorgvraag. Dus in geval van dringende zaken ook ‘s avonds en in het weekend. Heeft u vragen over mantelzorgondersteuning? Neem dan contact op met een van onze medewerkers.