Evita vindt het belangrijk om te weten hoe haar klanten de geleverde zorg- en dienstverlening ervaren. In het Elektronisch Cliëntendossier (ECD) dat Evita gebruikt is een klanttevredenheidsonderzoek ingebouwd. Hierdoor is het mogelijk op ieder moment de klanttevredenheid te meten. Vervolgens kan per vraag worden bekeken wat de score is op die specifieke vraag. Dat levert belangrijke informatie op. Aan de hand van de scores die onze klanten ons geven, kunnen we heel gericht zien op welke punten we onze zorg- en dienstverlening nog verder kunnen verbeteren. De klant kan op deze manier direct zijn of haar input geven en dat is heel waardevol.

De wijkverpleegkundige of de klantverantwoordelijke zal iedere 6 maanden en bij het uit zorg gaan van de klant een nieuw klanttevredenheidsonderzoek afnemen. Omdat die momenten voor iedere klant op een ander moment kunnen zijn, is het mogelijk steeds een actueel beeld te hebben van klanttevredenheid.

Een van de vragen die in het klanttevredenheidsonderzoek wordt gesteld is de zogenaamde aanbevelingsvraag. Voor de beantwoording van deze vraag is niet zozeer van belang of u daadwerkelijk iemand kent aan wie u Evita wel of niet zou willen aanbevelen maar of u, als de situatie zich zou voordoen, Evita zou aanbevelen.

Naast het eigen klanttevredenheidsonderzoek heeft de klant ook de mogelijkheid om een-maal per jaar een waardering achter te laten op Zorgkaart Nederland. Ook bij Zorgkaart Nederland wordt de aanbevelingsvraag gesteld. De actuele score van Evita Zorgkaart Nederland ziet u hiernaast.