Wat kan een casemanager dementie voor u betekenen?

Evita Zorg is gespecialiseerd in de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten in de thuissituatie. Wij spelen daar op in door onze kennis van de ziekte te vergroten en ons aanbod te verbreden. Zo zijn wij 1 mei jl. gestart met dagbesteding in Evita Lokaal voor ouderen met beginnende geheugenproblematiek. En voor ouderen die het prettig vinden om geïnspireerd te worden door mensen in een andere omgeving om zo tot een zinvolle daginvulling te komen. Wij bieden al langer ondersteuning voor mantelzorgers aan. Evita Zorg biedt ook casemanagement voor mensen met dementie.

Wat doet een casemanager?

Een casemanager informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert en helpt keuzes te maken. Maar ook biedt zij een luisterend oor en emotionele begeleiding zowel aan de persoon met dementie als aan diens naaste. Zo helpt de casemanager om te gaan met de ziekte en met de gevolgen ervan in het dagelijks leven. De frequentie van de bezoekmomenten en/of telefonisch contact wordt samen met u afgesproken. Samen met u en uw naaste inventariseert de casemanager aan welke vorm van ondersteuning en zorg behoefte is. Dit wordt verwerkt in een zorgplan dat met u wordt besproken. Daarna zal de casemanager met de gewenste (zorg)instellingen de ondersteuning en zorg regelen en op elkaar afstemmen.

Voor wie?

In de regio Haaglanden kan iedereen met een vermoeden van dementie en iedereen bij wie de diagnose ‘dementie’ is gesteld een casemanager toegewezen krijgen.

Informatie

Wilt u meer informatie of een afspraak maken, dan kunt u contact opnemen met één van onze wijkverpleegkundigen via telefoonnummer 070-3141602