Inzet van thuiszorg biedt u de mogelijkheid om langer thuis te blijven wonen. Maar wat houdt thuiszorg nu precies in? Thuiszorg kan een uitkomst bieden wanneer u merkt dat de dagelijkse taken niet meer zo vanzelfsprekend zijn. Onze verzorgenden en verpleegkundigen bieden begeleiding aan huis voor alle taken die niet meer zelfstandig lukken. Onder Thuiszorg valt onder andere verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding of huishoudelijke hulp. Deze hulp is afhankelijk van uw zelfredzaamheid en de hulp die u graag wenst. Door thuiszorg is het mogelijk om op een verantwoorde manier in uw eigen vertrouwde leefomgeving te blijven wonen.

Thuiszorg of informatie aanvragen? Klik hier

Wat betekent inzet van thuiszorg voor u?

Evita Zorg levert graag zorg, maar we willen ook dat u als klant onafhankelijk blijft van ons. Het gevoel van autonomie proberen wij zoveel mogelijk te stimuleren, maar mochten bepaalde taken niet meer lukken, dan nemen wij die direct van u over. U beslist zelf en eventueel samen met partner, familie of mantelzorgers over wat voor u belangrijk is. Evita Zorg houdt rekening met uw persoonlijke situatie en wensen. Wij geloven in deze aanpak en stemmen daar het persoonlijke zorgplan op af. Zo biedt Evita Zorg de thuiszorg die bij ú past.

Wilt u weten welke mogelijkheden Evita u kan bieden? Belt u ons dan (070 314 16 02). Of vult u hier het formulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. U kunt ons trouwens ook altijd mailen: info@evitazorg.nl

Thuiszorg of informatie aanvragen? Klik hier

Huishoudelijke hulp

Huishoudelijk zorgverleners van Evita Zorg helpen u met het schoonmaken van uw huis. Ook helpen ze u met wassen en strijken, halen ze boodschappen en maken ze een lekkere maaltijd klaar.

Begeleiding

Soms is er niet zozeer zorg nodig, als wel een luisterend oor en een steuntje in de rug. In die gevallen kan Evita Zorg ondersteunende of activerende begeleiding bieden.

Persoonlijke verzorging

Alledaagse handelingen kunnen door ouderdom, ziekte of na een operatie lastig voor u zijn. Evita Zorg biedt daarom persoonlijke verzorging aan, gewoon bij u thuis.

Verpleging

Als de zorgvraag dat nodig maakt, levert Evita Zorg ook verpleging in de thuissituatie. Bij deze vorm van thuiszorg hoort onder andere de verzorging van wonden en het geven van injecties.

Nachtzorg

Evita Zorg biedt nachtzorg en 24 uurs zorg thuis aan. Zo kunt u gebruik maken van onze waak- of slaapdiensten. De nachtzuster helpt u bijvoorbeeld met het toedienen van medicijnen, het verzorgen van een wond of toiletbezoek.

24-uurs zorg

Evita Zorg is er voor iedereen met een vraag naar zorg thuis; ouderen, chronisch zieken, mensen met een lichamelijke beperking, na ontslag uit een ziekenhuis en mensen in de laatste fase van hun leven.

Palliatieve zorg

De zorg voor mensen die niet meer kunnen genezen wordt palliatieve zorg genoemd. Onze klanten krijgen deze zorg geboden in hun vertrouwde thuissituatie. Een van de vier zekerheden van Evita Zorg is dat we vaste zorgverleners op vaste tijden bieden.

Dementiezorg

Evita Zorg is o.a. gespecialiseerd in dementiezorg. Dementie zorgt voor veel veranderingen in het dagelijkse leven van de persoon in kwestie en de mensen in zijn of haar omgeving.

Mantelzorgondersteuning

Om u en uw mantelzorgers goed van dienst te kunnen zijn, bezoekt de wijkverpleegkundige van Evita Zorg u thuis. Tijdens dit bezoek kijken we naar de taken van de mantelzorg(ers) en waar er ondersteuning geboden kan worden.

Particuliere thuiszorg

Mensen met een langdurige zorgvraag kiezen er bij voorkeur voor om zo lang mogelijk thuis te blijven en opname uit te stellen. Soms is er soms aanvullende particuliere financiering nodig om tot een passende invulling van de professionele zorg te komen.

Personenalarmering

U bent gevallen en voelt zich niet goed. U kunt niet meer opstaan om de telefoon te bereiken. Wat moet u doen? Een voorbeeld dat regelmatig voorkomt. In zo’n situatie biedt een personenalarmering uitkomst.

Volledig pakket thuis

Een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg geeft recht op verblijf in een instelling of intensieve zorg thuis. Indien de zorg in de thuissituatie wordt geleverd zijn er drie mogelijkheden.