Opnieuw organiseerden de gezamenlijke zorg- en welzijnsinstellingen, de gemeente Den Haag en de Wijkvereniging Benoordenhout op 5 oktober een informatiebijeenkomst gericht op gezondheid, zorg en welzijn. Dit keer kwamen twee onderwerpen aan bod: Veiligheid en Vitaliteit. De belangstelling was erg groot. Net als bij alle voorgaande bijeenkomsten, want ruim 115 wijkbewoners namen dit keer deel aan de bijeenkomst in het Vrij Christelijk Lyceum.

Drs. Tinus Jongert, directeur van het Nederlands Paramedisch Instituut en Lector Gezonde Leefstijl in een stimulerende omgeving aan de Haagse Hogeschool stond stil bij gezondheid en vitaliteit. In deze lezing werd informatie gegeven over de factoren die van invloed zijn en hoe men hierover zelf de regie kan houden om zolang mogelijk vitaal en zelfstandig te blijven. “Lichamelijke inactiviteit is de belangrijkste bedreiging van onze gezondheid in de 21ste eeuw”, aldus Jongert en volgens hem maakt bewegen een groot verschil.

Verder gaf Guus Schouten, projectleider Volumecriminaliteit bij de gemeente Den Haag en voorheen Inspecteur bij de politie Haaglanden, informatie over veiligheid en wat mensen hier voor zichzelf, hun buren en hun wijk aan kunnen doen. Schouten: “Het risico op het in aanraking komen door ouderen met criminaliteit is relatief klein, maar alertheid is belangrijk!”. Tijdens zijn lezing was o.a. veel aandacht en herkenning in de zaal toen hij sprak over een actueel onderwerp als babbeltrucs.

Negende bijeenkomst sinds 2013

De samenwerkende zorg- en welzijnspartners organiseerden voor de negende keer een dergelijke bijeenkomst in Benoordenhout. Natalie Bommeljé, directeur van Evita Zorg, en een van de initiatiefnemers van de informatiebijeenkomst: “De bijeenkomsten dragen bij aan zelfredzaamheid, regie en vitaliteit bij het ouder worden. De bijeenkomsten komen tot stand in samenwerking met zorg- en welzijnspartners, gemeente, wijkvereniging, sportclubs en ondernemers uit de wijk. En bovenal hebben de wijkbewoners een stem. Zij geven aan waar de informatiebehoefte ligt. Deze brede vertegenwoordiging zorgt voor een kijk op ouder worden, zorg en ondersteuning vanuit diverse invalshoeken. De gemene deler onder de deelnemers is de wens om te focussen op prettig, vitaal, zelfstandig ouder worden.”

Ervaringen

Veel ouderen spraken met medewerkers van de samenwerkende zorgorganisaties, maar wisselden ook ervaringen uit met elkaar. De aanwezigen kregen bovendien 9 tips om eenvoudig valrisico te verminderen én mochten een gratis spionnetje en een deurkierhouder mee naar huis nemen. De middag werd afgesloten met een gezellig samenzijn. In het voorjaar van 2017 staat de volgende informatiebijeenkomst ingepland met het onderwerp ‘dementie’.