Namens Evita Zorg leverde Natalie Bommeljé een bijdrage aan het thema van de laatste uitgave van het magazine TranS: de nieuwe rol van de zorgprofessional. TranS is een magazine voor zorgprofessionals dat wordt uitgegeven door de Stichting Transmurale zorg Haaglanden. Klik hier voor het artikel waarin Natalie aan het woord komt.