Elke klant van Evita heeft een zorgdossier. Wanneer de klant geen zorgdossier wenst, dient hier een door de klant getekende officiële verklaring van aanwezig te zijn op kantoor. Het is verplicht om goed te rapporteren, ook in geval van huishoudelijke hulp. Dit doe je op de aftekenlijst huishoudelijke verzorging (formulier 6.2) aan de hand van de afsprakenlijst huishoudelijke verzorging (formulier 6.1).

Check bij jouw klant of de afsprakenlijst huishoudelijke verzorging ingevuld is. Zo niet, vul dit formulier dan samen met de klant in. Check of er voldoende aftekenlijsten zijn. Mis je een formulier? Bel Evita. Dan sturen wij het formulier toe. Heeft jouw klant geen dossier? Neem dan contact op met een wijkverpleegkundige.