Opnieuw organiseerden de gezamenlijke zorg- en welzijnsinstellingen, de gemeente Den Haag én de Wijkvereniging Benoordenhout op 6 april een informatiebijeenkomst gericht op gezondheid, zorg en welzijn. Dit keer kwamen twee onderwerpen aan bod: ‘Hoe regel ik mijn eigen zorg anno 2016’ en ‘Hoe blijf ik als mantelzorger in gezonde balans’. De belangstelling was erg groot. Net als bij alle voorgaande bijeenkomsten, want ruim 115 wijkbewoners namen dit keer deel aan de bijeenkomst in de Bernardusschool.

Wijkbewoners werden geïnformeerd over de veranderingen in de zorg, die per 2015 zijn ingevoerd. Aan de hand van voorbeelden werd informatie gegeven over de mogelijkheden van thuiszorg, verpleeghuiszorg, maatwerkvoorzieningen vanuit de gemeente, vervoer en activiteiten in de wijk. Bij de bijeenkomst was ook een beleidsambtenaar van de gemeente aanwezig. Tevens werd ingegaan op ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers. Hierbij stond de vraag centraal: ‘Hoe kan mantelzorg duurzaam worden volgehouden?’.

Zesde bijeenkomst sinds 2013
De samenwerkende zorg- en welzijnspartners organiseerden voor de zesde keer een dergelijke bijeenkomst in Benoordenhout. Natalie Bommeljé, directeur van Evita Zorg, en een van de initiatiefnemers van de informatiebijeenkomst: ‘We weten dat de bewoners van Benoordenhout graag goed geïnformeerd zijn. Zij zijn actief bezig met hoe je regie kunt behouden tijdens het ouder worden. Om de bezoekers tijdens deze middag te voorzien van de juiste informatie was het vooraf mogelijk om schriftelijk vragen en/of onderwerpen aan te leveren. Deze vragen en de bijbehorende antwoorden werden als voorbeeld gebruikt voor de overige aanwezigen’.

Ervaringen
Veel ouderen spraken met medewerkers van de samenwerkende zorgorganisaties, maar wisselden ook ervaringen uit met elkaar.
Het initiatief werd door de belangstellenden zeer gewaardeerd. Dat bleek uit de diverse reacties. Het onderwerp kent een grote belangstelling en dat wordt versterkt door het feit dat mensen zich beseffen dat zij zich op latere leeftijd langer thuis zullen moeten blijven redden. Ondanks ziekte of beperkingen van zichzelf of hun partner. Een van de wijkbewoners zei na afloop: ‘De bijeenkomst over mantelzorg was goed georganiseerd. Het verhaal over alle veranderingen in de zorg was duidelijk, terwijl het toch een ingewikkelde materie is’. Een andere belangstellende beaamde dit van harte ‘Goed om weer eens de feiten te horen’.

De middag werd afgesloten met een gezellig samenzijn. Op woensdag 5 oktober 2016 staat de volgende informatiebijeenkomst ingepland met het onderwerp ‘veiligheid’ (inbraakpreventie, in gesprek met de wijkagent, alarmering, valpreventie).