Evita Zorg hecht aan goede kwaliteit van zorg voor haar klanten. Al sinds de start in 2005 begint die zorg bij de wensen van de klant. Wat is belangrijk voor de klant en hoe kan daar op een zo goed mogelijke manier invulling aan worden gegeven? De verbetering van kwaliteit is een proces waar binnen Evita Zorg continu aandacht voor is. Het doel is dat de zorgverlener zoveel mogelijk tijd achter de voordeur bij de klant kan doorbrengen.

In het kader van de verdere professionalisering van de kwaliteit is Carla van Waes in juli 2017 gestart als nieuwe kwaliteitsfunctionaris binnen Evita Zorg. Carla is de dochter van een klant van Evita Zorg, lid van onze cliëntenraad, advocaat en zij houdt op dinsdag spreekuur in het Lokaal in het kader van haar stichting Ouderenbescherming Nederland. Carla is verantwoordelijk voor het borgen en verbeteren van ons kwaliteitsbeleid en de jaarlijkse verantwoording en verslaglegging in de vorm van een kwaliteitsjaarplan en -jaarverslag. Samen willen wij innovatieve stappen zetten op het gebied van continu meten en verbeteren. Het is prettig wanneer er één persoon binnen de organisatie gefocust aandacht kan besteden aan de borging en verbetering van kwaliteit en de bijbehorende verbetercyclus.