De komst van COVID-19 heeft 2020 tot een extra intensief zorgjaar gemaakt. Er waren nieuwe uitdagingen in de uitvoer van de zorg- en dienstverlening die het hoofd moesten worden geboden, maar COVID heeft ook de implementatie van sommige innovaties bespoedigd. Evita heeft evenals andere jaren persoonsgerichte zorg geleverd op basis van de 4 zekerheden en de continuïteit van zorg kunnen borgen.

Klik op onderstaande link voor het inzien van het volledige Evita Zorg kwaliteitsjaarverslag:

Kwaliteitsjaarverslag 2020

Klik op de infographic 2020 om de afbeelding te vergroten voor betere leesbaarheid.

infographic