Evita Zorg is een innovatieve thuiszorgorganisatie die ernaar streeft de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. De cliëntenraad speelt hierin een rol.

Waarom een cliëntenraad?

De cliëntenraad behartigt de belangen van alle klanten van Evita Zorg. Door de cliëntenraad krijgen klanten een grotere inbreng in het beleid en de uitvoering van de zorg. Dat doet de cliëntenraad door goed naar klanten te luisteren, kritisch te kijken en positief met de zorgverleners samen te werken.

Leden

  • Mevrouw J. van der Does, dochter van een klant van Evita, tevens voorzitter
  • Mevrouw C. van Waes, dochter van een klant van Evita
  • Mevrouw B. Schaberg, klant van Evita

 

Bevoegdheden cliëntenraadfoto CR

Een cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd aan de directie. De cliëntenraad is een officieel orgaan met wettelijke bevoegdheden. Evita Zorg moet altijd naar de leden van de cliëntenraad luisteren zolang het in het belang van de klanten is. In sommige gevallen is Evita Zorg verplicht advies te vragen aan de cliëntenraad. De cliëntenraad dient hierbij altijd het belang van de groep klanten als geheel en niet het belang van een enkele klant.

Input cliëntenraad

Klanten van Evita kunnen te allen tijde suggesties over het leveren van zorg doorgeven aan de cliëntenraad. De cliëntenraad bespreekt deze suggesties en legt ze – wanneer de cliëntenraad erachter staat – voor aan de directie. Dit maakt het Evita mogelijk haar dienstverlening te verbeteren. Verbeteringen waaraan gedacht kan worden, zijn bijvoorbeeld de wijze waarop Evita informatie geeft aan nieuwe en bestaande klanten, de bereikbaarheid van Evita, de communicatie met zorgverleners, de wijze waarop klachten worden afgehandeld etc.

U kunt de cliëntenraad benaderen via email: cliëntenraad@evitazorg.nl of per post:
Evita Zorg BV
t.a.v. cliëntenraad
Van Alkemadelaan 315
2597 AJ Den Haag

Werkwijze cliëntenraad

De cliëntenraad vergadert vier keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats op het kantoor van Evita Zorg aan de van Alkemadelaan 315 te Den Haag. Een van de directieleden van Evita Zorg is bij deze vergaderingen aanwezig. Deze persoon kan in geval van vragen direct de werkwijze en uitgangspunten van Evita Zorg toelichten.