Visie op scholen en opleiden

Evita Zorg wil de professionaliteit en kwaliteit van de zorgverleners blijvend verbeteren om op die manier te bewerkstelligen dat de beste kwaliteit van zorg wordt verleend aan de klanten.

Ook vanuit de CAO en het kwaliteitskader van de Inspectie voor de Gezondheidszorg worden eisen gesteld aan onze organisatie daar waar het gaat om de borging van kwaliteit, professionaliteit en daarmee ook aan de bevoegd- en bekwaamheid van onze zorgverleners.

Evita Zorg heeft aandacht voor klanten en medewerkers. Door de medewerkers te faciliteren en de ruimte te geven om initiatieven te nemen en te groeien, krijgt talent binnen Evita Zorg de kans zich te ontwikkelen.

Scholingsaanbod

Evita Zorg richt de scholing voor haar zorgverleners op de volgende speerpunten:

  • Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid
  • Bevoegd- en bekwaamheden
  • Kennis, vaardigheden en attitude

Van medewerkers wordt verwacht dat zij verantwoordelijkheid nemen in de uitvoering van zorg en diensten en in de ontwikkeling van hun professionaliteit. Ontplooiing is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Evita Zorg en de medewerker.