Beste zorgverleners,

Bij deze alweer de allerlaatste update van mij. De 30 weken stage zitten er al weer op en ik heb mijn diploma binnen! Ik heb deze stageperiode afgesloten met het tweede gedeelte van de enquête en steekproef medicatieveiligheid. In de onderstaande tekst bespreek ik de resultaten van deze meting.

Resultaten tweede meting

 Kennis
Bijna 90% van de klanten gaf aan dat zij weten welke medicatie zij gebruiken. Hiervan wist bijna 95% waarom zij deze medicatie gebruikten. Minder klanten gaven aan dat zij de bijwerkingen kennen, namelijk zo’n 70%. Meer dan de helft van de klanten gaven aan het begrip polyfarmacie te kennen.

Medicatiegebruik
67% van de klanten gaven aan de risico’s van medicatiegebruik niet te kennen. 88% van de klanten gaf aan geen twijfels te hebben over de manier van medicatiegebruik. Klanten die wél aangaven hier wel eens aan te twijfelen, gaven de redenen ‘’bijwerkingen’’ en ‘’de werking van diverse medicijnen op elkaar’’ op.

Rol zorgverleners
Een opvallende en leuke uitkomst was dat 20% van de klanten aangaven dat zij hun kennis over medicijnen (werking en bijwerkingen) van de zorgverleners verkregen hebben. De vorige keer was dit percentage 10%. Dit gold ook voor het stellen van vragen over medicatie. Hier vulden 20% van de klanten in dat ze hiervoor medewerkers van Evita Zorg benaderen. De vorige keer was dit 2%. Een mooie uitkomst dus! Ook gaf driekwart van de klanten aan dat de zorgverleners met de klant spreken over de actualiteit van het medicatiebeleid. 30% van de klanten gaf aan het prettig te vinden als de zorgverlener initiatief neemt om samen met de huisarts het medicatiebeleid te evalueren.

Medicatieafspraken
Bij ongeveer 1/3e van de klanten was het medicatieafspraken formulier niet ingevuld in het zorgdossier. Dit is voor Evita Zorg nog een punt van aandacht. Mocht je bij een klant zijn en signaleren dat dit formulier niet is ingevuld, neem dan contact op met de coördinerende wijkverpleegkundige.

Bedankt!

Ik wil jullie allemaal bedanken voor de fijne samenwerking in de wijk en voor jullie deelname aan het onderzoek medicatieveiligheid!

Marjean