Per 9 juni 2021 zijn Katrin Brand en Monique de Vos toegetreden tot de Raad van Commissarissen van Evita Zorg. Brand werkt als investment manager bij NLFI. Katrin houdt zich voornamelijk bezig met financiële analyses, strategie, kapitaal- en fundingpositie, risicoprofiel en (des-) investeringen. Naast haar werk bij NLFI is Brand lid van de Raad van Toezicht van Stichting KinderRijk. De Vos, partner bij Chasse Executive Search, houdt zich dagelijks bezig met het bemiddelen van topbestuurders en commissarissen voor bedrijven, (lokale) overheden, zorg- en onderwijsinstellingen. Daarnaast zit De Vos in de Raad van Advies van het Dordrechts Museum en is via een aantal commissies actief op het gebied van het bevorderen van meer diversiteit in de top.

myposter_collage_20210610 (1)Natalie Bommeljé, algemeen directeur van Evita Zorg is blij met de komst van Katrin Brand (foto rechts) en Monique de Vos (foto links). “Katrin combineert financiële kennis met toezichthoudende ervaring en heeft veel overheidservaring. Monique is een ervaren ondernemer en toezichthouder met een groot netwerk. Met hun kennis, ervaring en netwerk kunnen ze Evita Zorg ondersteunen bij haar verdere ontwikkeling en groei.”

Katrin Brand zelf zegt: ‘Evita Zorg is een organisatie die mensen helpt als het ertoe doet. Ik wil hieraan bijdragen door, samen met de andere RvC leden, Natalie en haar team te ondersteunen met advies en mee te denken met onder andere toekomstplannen. Mijn expertise op financieel gebied, ervaring met de overheid en toezichthoudende ervaring zal ik hiervoor graag gebruiken.”

Monique de Vos zelf zegt: ‘ Wat mij persoonlijk drijft, is om naast mijn dagelijkse activiteiten een bijdrage te leveren aan een mooie maatschappelijke gedreven organisatie in een sector die er steeds meer toe doet, door mijn ervaring als bestuurder en ondernemer in te zetten. Het feit dat Evita een Haagse onderneming is, spreekt mij extra aan, evenals de visie van Evita op zorg en welzijn.

De Raad voor Commissarissen van Evita Zorg bestaat naast Katrin Brand en Monique de Vos, uit Piera Mereu (voorzitter) en Timo Schrama. 

Over Evita Zorg – thuiszorg die bij ú past

Evita Zorg levert kwalitatief hoogstaande thuiszorg, waardoor klanten in staat zijn zo lang mogelijk zelfredzaam te leven in welzijn en comfort in hun eigen huis. De organisatie verleent thuiszorg met vaste zorgverleners op vaste tijden en dagen en kent geen wachtlijsten. Met gekwalificeerde zorgprofessionals biedt Evita Zorg huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, verpleging, (palliatieve) nacht- en 24- uurs zorg. Evita Zorg is een zelfstandige, Wtzi-toegelaten organisatie met als werkgebied de regio Haaglanden. De organisatie is gecontracteerd door alle zorgverzekeraars, het Zorgkantoor Haaglanden en de gemeente Den Haag. Hiernaast is Evita Zorg de initiator van Evita Lokaal, het huis van de wijk in Benoordenhout, en de Evita Academie, waar opleidingen en bijscholingen voor de eigen zorgverleners, maar ook voor zij-instromers en stagiaires worden ontwikkeld en aangeboden.