Vanaf september 2017 zal elke maand een inloopscholing plaatsvinden. Elke maand wordt een ander thema behandeld.

Onderstaand tref je het overzicht aan van de inloopscholingen die georganiseerd gaan worden. De precieze data zijn nog afhankelijk van de docent, dus die worden later dit jaar gepubliceerd. Je hoort dan ook hoe je je kunt aanmelden.

Maand Thema inloopscholing
Juni 2017 Zwachtelen en steunkousen
September 2017 Tiltechnieken en gebruik diverse hulpmiddelen: arbo/ rie/ valpreventie/ betrekken klanten: vitalere klant en zorgverlener
Oktober 2017 Omgang met probleemgedrag, agressie: klanten met dementie maar ook somatische klanten/psychiatrisch beeld
November 2017 Welbevinden, zingeving, depressie en eenzaamheid
December 2017 Feedback geven en vragen, balans werk en privé,  samenwerken onderling en met de klant/ mantelzorger, teambuilding
Januari 2018 Wondzorg/ decubitus preventie
Februari 2018 ALS: fasen, eerste handelingen
Maart 2018 Dementie
April 2018 EHBO/AED
Mei 2018 Laatste zorg: afleggen, nazorg, rouw en rituelen, masseren, laatste wensen, muziek, verzorging
Juni 2018 Medicatie: medicatiekennis (bij-werking), veiligheid, polyfarmacie/ medicatiereview, aftekenen, MIC, ziektebeeld, injecteren
September 2018 Werken met het zorgplan/Rapporteren
Oktober 2018 Hart- en vaatziekten, Diabetes, voeding, bewegen, zwachtelen en steunkousen
November 2018 CVA/ Parkinson/ NAH: herkennen, verloop, ondersteuning
December 2018 Een goed verzorgde klant: vers koken, uiterlijke verzorging: kapsel, kleding, huid (scheren), pedicure