20201110_100045 (1)

De periodieke Evita Cafés die elk voorjaar en najaar georganiseerd worden voor alle Evita zorgverleners, zijn weer van start. Samen met collega’s wordt er stilgestaan bij waardevolle thuiszorg onderwerpen en specifiek Evita aangelegen onderwerpen. In kleine groepjes krijgen zorgverleners een presentatie, wordt er met zorgverleners in gesprek gegaan en wordt er een kleine workshop gehouden. Elk seizoen staat een ander thema centraal.

Dit najaar wordt er tijdens de Evita Cafés zorgvuldig volgens coronarichtlijnen gehandeld. Dit houdt in dat ook Evita Cafés online georganiseerd worden en waar mogelijk kunnen Evita zorgverleners toch ook aanwezig zijn. In totaal vinden er nu 17 Evita Cafés plaats. Maar wat zijn we blij dat de Evita Cafés door kunnen gaan. Elkaar spreken, ervaringen delen en informatie opdoen geeft altijd weer nieuwe energie. Hoewel zorgverleners in de thuiszorg veelal zelf op pad zijn om de zorg te verlenen, doen de zorgverleners het uiteindelijk samen. De zorgverleners staan als een team rond de klant.

20201112_105407 (1)Tijdens het Evita Café wordt stil gestaan bij de ervaringen rond werken tijdens corona. Welke persoonlijke ervaringen hebben zorgverleners? Vitaliteit en mobiliteit is ook van groot belang om fit en gezond te blijven. Hoe houd je jezelf en de klant vitaal en mobiel. Verder is een onderwerp Advance Care Planning. Dit houdt in dat zorgverleners het gesprek met de klant en eventueel mantelzorger aangaan over de inrichting van de zorg en hoe de zorg met de klant mee kan groeien. Het oog gericht op de toekomst en je afvragend wat er nodig is in die toekomst, geeft de klant de mogelijkheid om in te spelen op zo lang mogelijk zelfredzaam thuis kunnen blijven wonen. Dit komt op lange termijn de kwaliteit van leven voor de klant ten goede. Advance Care Planning is waardevol voor klant en zorgverlener.