Op 10 oktober organiseerde Evita Zorg, met zorg- en welzijnspartners uit het Benoordenhout een informatiebijeenkomst over veilig ouder worden. Sprekers gaven tips op het gebied van wonen, internet en zorg.

André van den Heuvel, veiligheidsexpert bij het Rode Kruis, sprak over veiligheid in en om het huis. Belangrijke boodschappen waren: ‘luister naar uw gevoel’, ‘bij twijfel niet doen’, ‘uw eigen veiligheid staat voorop’.

Hij gaf tips voor tal van dagelijkse situaties waarin mensen zelf hun veiligheid kunnen vergroten/behouden.

Pinnen

Waarom haalt u nog cash, u kunt vrijwel overal pinnen

-Als u pint, neem kleine bedragen op

-Pin overdag en niet op een stille plek (veel supermarkten hebben een pinapparaat binnen)

-Laat u niet afleiden tijdens het pinnen

Veilig over straat

-Loop bij voorkeur tegen het verkeer in (u kunt dan niet verrast worden door een fietser/scooterrijder die op uw tas uit is)

– Draag uw tas op een veilige manier (niet schuin over het lichaam, als er dan een ruk aan wordt gegeven, komt u ten val, eigen veiligheid staat voorop)

-Blijf alert als u wordt aangesproken (laat u niet afleiden zodat ondertussen iemand een greep in uw tas kan doen)

Babbeltruc aan huis

-Zorg voor een kierstandhouder op uw deur

-Kijk of vraag wie heeft aangebeld voor u de deur opent

-Eneco kondigt bezoek altijd van tevoren aan

-Laat geen onbekenden binnen (ook niet met kinderen)

-Geef nooit uw pinpas of -code af

Van den Heuvel besloot zijn bijdrage door mensen op het hart te drukken, vooral hun leven te blijven leven en zich niet te bang laten maken. Bewust en alert zijn en bij twijfel de politie bellen, was zijn advies (bij hoge nood: 112, bij minder dringende zaken: 0900-8844)

Tweede spreker was Joost van Tol, trainer bij SeniorWeb, die adviezen gaf over digitale veiligheid. 

Internet

Zo gaf hij voorbeelden voor sterke wachtwoorden (bv de titel van een lied of boek en dan alleen de eerste letters van de woorden gebruiken) en drukte hij zijn gehoor op het hart niet steeds hetzelfde wachtwoord te gebruiken.

Daarnaast was één van zijn tips om een zogenoemde wachtwoordmanager (een programmaatje dat u op uw computer kunt zetten) te installeren om uw wachtwoorden te beheren.

Nepmail/spam/Neptelefoontjes

Ook vertelde hij hoe u kunt herkennen of een mailtje of telefoontje echt is of een poging tot oplichting.

Kenmerken van nepmail/spam:

-afzender is een vaag email-adres

-De aanhef is algemeen en niet op uw naam

-er wordt om persoonlijke gegevens gevraagd

-Het taalgebruik is vreemd

-Er wordt gevraagd op een linkje te klikken of een bijlage te openen

-De toon is dwingend

-Er wordt gebeld vanaf een buitenlands nummer en de voertaal is Engels (vaak gaat het over Microsoft of wordt gezegd dat er iets mis is met uw computer) of zegt men dat men van de bank belt.

Bij al dit soort zaken adviseerde Van Tol niet te reageren, niet op linkjes te klikken, geen gegevens te geven en/of het telefoongesprek direct te stoppen. Ook hier het devies: bij twijfel niet doen, volg uw gevoel!

Andere tips die Van Tol onder meer gaf waren om apparatuur goed te beveiligen (onder meer door het installeren van updates en anti-virus software).

Zorg regelen

Derde spreker was Pascal Noordover, directeur Evita Zorg, die informatie gaf over hoe de zorg in ons land is geregeld, welke financieringsmogelijkheden er zijn, wanneer je een eigen bijdrage voor thuiszorg moet betalen en wanneer niet en wie u kunnen ondersteunen bij het regelen van zorg. Hij legde uit dat er drie financieringsstromen zijn als het gaat om (thuis-) zorg: via de gemeente (WMO), via de Zorgverzekeraars(ZVW) en via de rijksoverheid (WLZ). In onderstaand schema ziet u welke vormen van zorg onder welke financieringsstroom vallen. Voor uitgebreide informatie over Evita en de inzet/financiering van thuiszorg: https://www.evitazorg.nl/thuiszorg-van-evita/financiering/

Gemeente Den Haag                                    Zorgverzekeraars                            Rijksoverheid

(WMO=Wet Maatschappelijke                (ZWV= Zorg                                       (WLZ=Wet

Ondersteuning)                                              verzekeringswet)                           Langdurige Zorg)

Voorzieningen:                                               Wijkverpleging:                              Intensieve chronische zorg   

*huishoudelijke hulp                                    *tijdelijke zorg thuis                       *zorg thuis(24-uurs nabijheid)

*maatwerk-voorziening                                  *tijdelijke opname                         *opname verpleeghuis

Ondersteuning                                                *Lichamelijke Zorg                          *bijvoorbeeld dementiezorg

*dagbesteding                                                *(herstel) zorg na

*vervoer                                                            opname ziekenhuis

*hulpmiddelen                                                *terminale zorg

Ondersteuning

Omdat de regelingen behoorlijk complex zijn, adviseerde Noordover om bij vragen altijd ondersteuning te zoeken. Dat kan bijvoorbeeld bij de huisarts of bij de ouderenconsulent van Vóór Welzijn, maar ook bij een zorgaanbieder van keuze. Zo ondersteunt Evita Zorg regelmatig (toekomstige) klanten bij het goed afstemmen van benodigde zorg en mogelijke financieringsstromen.

Op de volgende sites is ook informatie te vinden:

www.denhaag.nl/servicepuntsociaal

www.zorgkaartnederland

www.informatielangdurigezorg.nl

www.juisteloket.nl

IMG-20181010-WA0052 IMG-20181010-WA0050 IMG-20181010-WA0040 IMG-20181010-WA0045 IMG-20181010-WA0044 20181010_161310 IMG-20181010-WA0048 IMG-20181010-WA0047 IMG-20181010-WA0049