Wat als dementie in mijn leven langskomt?

Woensdag 29 maart 2017
Inloop om 13.30 uur
Start van het programma om 14.00 uur
Einde om 16.30 uur

Programma

Op verzoek van wijkbewoners organiseren de gezamenlijke zorg- en welzijnspartners en de Wijkvereniging Benoordenhout een bijeenkomst over dementie. De middag wordt geopend door prof. dr. Gerard Jan Blauw, internist en hoogleraar ouderengeneeskunde (LUMC en HMC Bronovo Behandeladviescentrum Ouderengeneeskunde). Hij neemt u mee in de verschillende fases van dementie. Aansluitend vindt een interview plaats met een wijkbewoner met dementie, die als ervaringsdeskundige praat over dementie en u een beeld probeert te geven welke fases hij door gaat, hoe hij nu leeft met dementie en hoe zijn omgeving hiermee omgaat. Het interview wordt afgenomen door Mirjam Soonius, casemanager dementie bij Evita Zorg. Ook schuiven dr. Caroline Jurgens (neuropsycholoog) en prof.dr. Gerard Jan Blauw aan. Na afloop krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen.

Informeren en ontmoeten

Na het interview bent u welkom op de informatiemarkt, met voorlichting over: wat te doen bij een ‘niet-pluisgevoel’, welke zorg- en dienstverlening is er mogelijk, hoe blijf ik mentaal en lichamelijk actief. De bijeenkomst is voor iedereen die belangstelling heeft voor het thema dementie. Tijdens de middag is er voldoende gelegenheid om te ontmoeten en wordt er gezorgd voor koffie/thee en wat lekkers.

Locatie

Het VCL, Oostduinlaan 50, Den Haag (het voormalig Aloysius College).

Aanmelden

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Voor vragen en aanmelding kunt u terecht bij Monica Visee tel. 070-3141600. Of mailen naar info@evitazorg.nl ovv informatiebijeenkomst.
Mocht het vervoer naar het VCL een belemmering voor u zijn, neem dan contact met ons op. Wij denken graag met u mee.