Informatie en handvatten voor wijkbewoners om financieel, sociaal en vitaal veilig te wonen

Op woensdag 5 oktober 2016, van 13.30-16.30 uur, organiseren de gezamenlijke zorg- en welzijnspartners en de Wijkvereniging Benoordenhout weer een informatiebijeenkomst.

Programma

Voelt u zich weleens onveilig in huis of op straat? Weet u wat u kunt doen om u veilig te voelen? En wist u dat sociale veiligheid leidt tot sociale vitaliteit? Tijdens deze informatiebijeenkomst staan deze thema’s centraal en proberen wij u te informeren en bruikbare tips en verwijzingen mee te geven.

Drs. Tinus Jongert, Lector Gezonde Leefstijl aan de Haagse Hogeschool, staat stil bij sociale veiligheid en sociale vitaliteit. Welke invloed heeft dit op elkaar en hoe houdt u hierover zelf de regie? Ook de politie geeft u informatie over veiligheid en wat u hier voor uzelf, buren en uw wijk aan kunt doen.

Informeren en ontmoeten

Tijdens deze middag vindt er ook weer een informatiemarkt plaats waar alle samenwerkende zorg- en welzijnspartners aanwezig zijn met informatie en tips. De wijkagent is aanwezig en geeft informatie over sloten en inbraakpreventie. De fysiotherapeuten actief in de wijk infomeren u over vitaliteit en valpreventie. En u kunt met hen een testparcours afleggen waarbij u een balanstraining kunt ervaren. Daarnaast is de notaris aanwezig die u informatie kan geven over financiële veiligheid. En tijdens de middag is er voldoende gelegenheid om te ontmoeten en wordt gezorgd voor koffie/thee en wat lekkers.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Voor vragen en aanmelding kunt u terecht bij Monica Visee tel. 070-3141600. Of mailen naar info@evitazorg.nl ovv informatiebijeenkomst.