Mantelzorg is de dagelijkse zorg die verleend wordt door naasten. Bij Evita Zorg kunnen wij u en uw mantelzorger hierbij professioneel ondersteunen. Samen met de wijkverpleegkundige inventariseren we welke mate van ondersteuning nodig is in aanvulling op de verleende mantelzorg.

Wilt u zich liever eerst verdiepen in onze ondersteuning bij mantelzorg, voordat u deze nieuwe stap gaat zetten, vraag dan onze brochure aan. Ook kunt u een van onze voorlichtingsbijeenkomsten of mantelzorgcursussen bijwonen voor meer informatie of extra verdieping in (deze vorm van) zorg.

Voor een acute zorgvraag en minder dringende vragen, kunt u ons op ieder moment van de dag bereiken (ook in het weekend). Dit kan telefonisch, op het nummer 070-3141600 of door een mail te sturen naar info@evitazorg.nl. Ook kunt u ervoor kiezen het contactformulier in te vullen. We helpen u graag verder en komen zo spoedig mogelijk bij u terug.

Welke zorg voor u het meest geschikt is, bepaalt hoe de aanvraag verloopt en onder welke regeling u zal vallen. Er zijn drie mogelijke routes voor het aanvragen van thuiszorg van Evita Zorg:

  • Wijkverpleging
  • Wet langdurige zorg
  • WMO

Hier leest u meer over de mogelijkheden die u heeft bij het voorzien in uw zorgvraag bij en hoe Evita Zorg u kan helpen bij het realiseren van deze zorg.