Er zijn verschillende manieren waarop de thuiszorg van Evita Zorg kan worden gefinancierd:

  • vanuit uw zorgverzekering met indicatie voor wijkverpleging.
  • vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) met een indicatie voor opname.
  • vanuit een voorziening voor begeleiding van de gemeente (Maatwerkvoorziening Ondersteuning).
  • uit particuliere middelen.

Een combinatie van deze verschillende financieringsopties is ook mogelijk bij Evita Zorg. Meer weten over de financiering van thuiszorg? Klik hier.