Wanneer vanzelfsprekende taken op een gegeven moment niet meer zo vanzelfsprekend zijn, omdat ze simpelweg niet meer lukken, dan kan thuiszorg een uitkomst bieden. Onze verpleegkundige is er voor de hulpbehoevende om aan huis te helpen met alle taken die de patiënt zelf niet meer onder de knie heeft. De hoeveelheid en aard van de verleende zorg is afhankelijk van de zelfredzaamheid van de patiënt. We proberen het gevoel van autonomie altijd zoveel mogelijk te stimuleren, maar nemen taken direct over wanneer blijkt dat dit buiten het eigen kunnen valt.