Bij Evita Zorg geloven we dat het leven niet meteen ophoudt wanneer genezing niet meer mogelijk is. Vaak is dit een tijd van bezinning, samenzijn en ‘eruit halen wat erin zit’. Deze fase willen we zo comfortabel mogelijk maken, voor de patiënt maar ook voor zijn of haar naaste omgeving. Dit wordt palliatieve zorg genoemd: de zorg die ingezet wordt om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te kunnen garandereren aan ongeneeslijk zieke mensen wanneer zij hun laatste levensfase ingaan.
Palliatieve zorg gaat daarmee verder dan zorg voor de fysieke verschijnselen van de ziekte. Hoewel de behandeling wordt stopgezet, wordt doorgepakt met pijnbestrijdende maatregelen en ander comfortverhogende zaken. Ook familie en andere naasten worden niet vergeten. Want ook voor hen is deze fase een moeilijke tijd van acceptatie en rouw. Voor deze mensen, evenals de patiënt, is er aandacht voor het aanvaardings- en rouwproces. Ook ondersteuning van materiële zaken, zoals verzekeringen en morele ondersteuning bij bestaansvragen zijn onderdeel van palliatieve zorg.