Het mantelzorgcompliment is een blijk van waardering voor mantelzorgers in de vorm van bijvoorbeeld een geldbedrag. Sinds 1 januari 2015 wordt de regeling met betrekking tot het mantelzorgcompliment niet meer vanuit de overheid geregeld. Momenteel is uw gemeente verantwoordelijk voor deze waardering. Deze waardering kunt u als mantelzorger ontvangen in de vorm van een financiële bijdrage of een leuke groepsactiviteit.

Wilt u weten of u als mantelzorger in aanmerking komt voor het mantelzorgcompliment? Neem dan contact op met het WMO-loket van de gemeente waar de persoon voor wie u zorgt ingeschreven staat.