Palliatieve zorg is bedoeld voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en de laatste fase van hun leven ingaan. De arts heeft geconstateerd dat verdere medische behandeling geen vruchten meer afwerpt en daarom is er besloten om te stoppen met de behandeling. Vanuit hier pakt de palliatieve zorgverlener het verder op.