Het moment waarop u te horen krijgt dat u niet meer beter wordt, is een aangrijpende gebeurtenis voor u en uw naasten. Dan is het wel zo belangrijk dat er iemand voor u klaarstaat om deze fase zo comfortabel mogelijk te maken. U kunt gebruikmaken van palliatieve zorg bij Evita Zorg. Denk daarbij bijvoorbeeld aan (kosteloze) huisbezoeken: gesprekken met een gespecialiseerde verpleegkundige waarbij angsten en onzekerheden worden weggenomen en aandacht wordt geschonken aan uw levensvragen.

Wanneer u gebruik wilt maken van de mogelijkheid van een huisbezoek of andere vorm van palliatieve zorg, dan kan de afdelingsverpleegkundige, de verpleegkundige op de poli, uw specialist of huisarts u aanmelden bij Evita Zorg. Ook kunt u uiteraard rechtstreeks contact met ons opnemen. De gespecialiseerde verpleegkundige neemt dan binnen een week na aanmelding telefonisch contact met u op voor het maken van een afspraak. Om samen de wensen voor de palliatieve zorg door te nemen.