Mantelzorg verleent u op vrijwillige basis zorg aan uw partner, vriend of familielid. Toch kunt u als mantelzorger aanspraak maken op een aantal vergoedingen, om tegemoet te komen aan de vaak verminderde inkomsten en verhoogde uitgaven. Het kan namelijk zo zijn dat u door het verlenen van mantelzorg minder bent gaan werken. Denk daarnaast aan gemaakte reiskosten, parkeerkosten, gemaakte zorgkosten en telefoneren.

Als u mantelzorg verleent, kunt u aanspraak maken op verschillende regelingen:

  • Vergoeding reiskosten: sommige gemeenten vergoeden de reiskosten wanneer u als mantelzorger een bijstandsuitkering ontvangt. Informeer bij uw gemeente of u hiervan kunt profiteren. Is uw medebewoner voor langere tijd opgenomen in een zorginstelling? Dan kunt u de reiskosten voor het ziekenbezoek onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de belasting. Kijk op de website van de Belastingdienst om welke voorwaarden het gaat.
  • Parkeervergoeding: sommige gemeenten verstrekken een parkeervergoeding wanneer je familie, partner of vriend aan huis verzorgt. Informeer hierover bij uw gemeente.
  • Openbaar vervoer: wanneer de persoon die u verzorgt niet zelfstandig kan reizen met het openbaar vervoer, dan kan hij of zij voor u een gratis OV-begeleiderskaart aanvragen bij Argonaut. Bekijk de website van ovbegeleiderskaart.nl voor meer informatie over deze kaart.
  • Dubbele kinderbijslag: is uw kind ernstig ziek of gehandicapt en woont hij of zij nog bij u in huis? Dan kunt u aanspraak maken op een dubbele kinderbijslag. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.
  • Persoonsgebonden budget: maakt de persoon die u verzorgt gebruik van een persoonsgebonden budget, dan kan hij of zij bij u als mantelzorger zorg inkopen. U krijgt in dat geval betaald uit het pgb.