Sinds de beëindiging van het Mantelzorgcompliment in 2015 hebben gemeenten de wettelijke taak om de waardering van mantelzorgers in te richten. Gemeenten ontvangen hiervoor budget, dat zij naar eigen wens mogen inzetten om mantelzorgers te waarderen. Hoe de gemeente vormgeeft aan de waardering die het Mantelzorgcompliment vervangt, legt zij vast in haar verordening. Dit kan een financiële tegemoetkoming zijn, een leuke actie of een mantelzorgpas die korting geeft op verschillende zaken, zoals een dagje uit of een sportarrangement. Bekijk de website van uw gemeente om te zien hoe zij vorm geeft aan de mantelzorgwaardering.

Controleer daarnaast of u aanspraak maakt op andere gunstige regelingen die in het leven zijn geroepen om mantelzorgers een (financieel) steuntje in de rug te geven.