Thuiszorg via Evita Zorg is er voor iedereen die vraag heeft naar thuiszorg: ouderen, chronisch zieken, mensen met een lichamelijke beperking, mensen die herstellen van een ziekenhuisopname of mensen in de laatste levensfase.

Wilt u een aanvraag doen voor thuiszorg? Neem dan vrijblijvend contact op met ons. De wijkverpleegkundige komt dan bij u langs en stelt een indicatie op.