Wanneer u niet meer in staat bent om zelf uw huishouden te doen, door bijvoorbeeld een ongeval, ziekte of doordat u minder mobiel bent, dan komt u in aanmerking voor huishoudelijke hulp van Evita Zorg. Om te bepalen of u een beroep kunt doen op financiële ondersteuning vanuit het het WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), gaan wij een kort gesprek met u aan en wordt bijvoorbeeld gekeken naar uw thuissituatie. Tevens zal gekeken worden of huishoudelijke hulp nodig is en hoeveel hulp er nodig is.