Evita Zorg adviseert en ondersteunt u graag bij de aanvraag van uw indicatie. In veel gevallen kan Evita Zorg de kosten rechtstreeks bij de gemeente (WMO), zorgverzekeraar  (wijkverpleging) of Zorgkantoor (verblijfszorg) declareren. Maar u kunt ook een persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen voor zorg of begeleiding vanuit uw zorgverzekering, een Wlz-indicatie of een maatwerkvoorziening van uw gemeente. Daarnaast kunt u bij Evita aanvullend thuiszorg uit eigen middelen inkopen.