U bent niet verplicht mantelzorg te verlenen aan een zieke of hulpbehoevende in uw omgeving. Dat het wel verplicht lijkt, komt doordat er bij de indicatiestelling het begrip ‘gebruikelijke zorg’ wordt gebruikt. Dit is de normale dagelijkse zorg van gezinsleden en huisgenoten voor elkaar, zoals het overnemen van de huishoudelijke taken.

 
Voor gebruikelijke zorg kunt u geen professionele hulp krijgen, omdat van een inwonende wordt verwacht dat hij of zij de huishoudelijke taken op zich neemt en dus mantelzorg verleent. Voor persoonlijke verzorging kan daarentegen wel professionele zorg (mantelzorgondersteuning) worden aangevraagd. Om beroep te kunnen doen op mantelzorgondersteuning, is het een vereiste dat de zorg langer dan drie maanden nodig is.