Onze thuiszorg kan op verschillende manieren worden gefinancierd:

  • vanuit uw zorgverzekering (met een indicatie voor wijkverpleging)
  • vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) met een indicatie voor opname
  • vanuit een voorziening voor begeleiding van de gemeente (Maatwerkvoorziening Ondersteuning)
  • uit particuliere middelen

Een combinatie van deze financieringswijzen is bij Evita Zorg ook mogelijk.