Vanaf donderdag 15 april 2021 is Evita Zorg volledig aangesloten op ZorgDomein. Half maart was al van start gegaan met de verwijzing vanuit ziekenhuizen. Nu is daaraan toegevoegd de verwijzing vanuit huisartsen. Hiermee is de informatie-uitwisseling en communicatie tussen zorgverwijzers en zorgaanbieders digitaal en op een efficiënte manier verzorgd met als belangrijkste doel de zorgbehoefte van de klant snel en goed in te vullen.

46523.ZD-Emailfooter-visual-01-verwijzen-400x140px-v3

Wat is ZorgDomein

ZorgDomein is een onafhankelijk, digitaal platform. Zorgverwijzers kunnen er de best mogelijke zorg vinden en organiseren voor hun patiënten of klanten. Met ZorgDomein kunnen bijvoorbeeld huisartsen digitaal en beveiligd verwijzingen sturen naar zorginstellingen en laboratoriumaanvragen doen. Ziekenhuizen kunnen zorgverlening voor hun patiënten organiseren voor de periode ná behandeling. Een groot aantal zorgprofessionals werken met ZorgDomein: huisartsen, ziekenhuizen evenals andere praktijken en zorginstellingen zoals bijvoorbeeld GGZ-instellingen en fysiotherapeuten.

Op ZorgDomein is een uitgebreide omschrijving, van de zorg die door Evita Zorg aangeboden wordt opgenomen.

Reacties Evita Zorg

Maaike Vedder is Manager Zorg bij Evita Zorg en is blij aangesloten te zijn op ZorgDomein. Naast de efficiënte werkwijze ziet Maaike Vedder ook voordelen in de veilige manier van communiceren met bijvoorbeeld de huisarts via de beveiligde omgeving. Al geeft ze aan dat het digitale platform niet het persoonlijke contact zal vervangen. Dit blijft van grote waarde.

Alex van Hout, Head of Finance bij Evita Zorg geeft aan dat het belangrijk is om goed in beeld te zijn bij alle verwijzers in het werkgebied van Evita Zorg. Hierdoor weten verwijzers voor welke zorg en dienstverlening ze voor hun klanten bij Evita Zorg kunnen aankloppen. Dit draagt bij om de klant op een snelle en gemakkelijke wijze van zorg te voorzien. Alex is daarom blij dat Evita Zorg nu ook via ZorgDomein goed in beeld is.

Meer informatie over Evita Zorg

Door de thuiszorg van Evita Zorg is het mogelijk om op een verantwoorde manier in de eigen vertrouwde leefomgeving te blijven wonen.

c_RK01435_PS (2)

Klanten van Evita Zorg kunnen rekenen op de volgende 4 zekerheden:

  • Klanten worden altijd op de afgesproken tijd geholpen.
  • Klanten hebben een vast team van zorgverleners dat past en alle voorkomende hulp kan bieden.
  • Klanten kunnen terecht voor alle hulp thuis: van huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging tot aan zorg in de laatste levensfase.
  • Zorg kan direct worden ingezet; 7 dagen per week; 24 uur per dag.

Bekijk voor meer informatie de folders van Evita Zorg of neem contact op met een wijkverpleegkundige via wijkverpleegkundigen@evitazorg.nl.