Hulpmaterialen voor Haagse thuiszorg

Evita Zorg houdt thuiszorg draaiende in crisistijd

Zorgverleners en klanten in de Haagse thuiszorg voorzien van mondkapjes en andere beschermingsmaterialen: Evita Zorg zet alles op alles om dit zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. De Haagse thuiszorgorganisatie heeft een grote donatie van Fonds 1818 ontvangen om de toestroom van de plotseling zeer schaarse producten mogelijk te maken – niet alleen voor haar eigen klanten, maar ook voor zeventien collega organisaties en de transmurale zorg in de regio Den Haag. Mondkapjes kunnen worden aangeschaft en ruim dertig vrijwilligers helpen mee met het inzamelen én zelf produceren van materialen. “Op dit moment ratelen in twintig huizen in Benoordenhout de naaimachines,” vertelt Natalie Bommeljé, directeur van Evita Zorg.
In beeld blijven
Sinds de uitbraak van het coronavirus in ons land proberen mensen uit alle macht te voorkomen dat  kwetsbare ouderen vereenzamen. Videobellen, kaartjes sturen, zwaIMG_20200326_134155_1aien voor de ramen. Het zijn uiteraard mooie en welkome initiatieven, maar met alleen deze acties zijn we er niet. Naast de behoefte aan sociale contacten hebben de meeste kwetsbare ouderen die thuis wonen fysieke en mentale zorg nodig. Hiervoor zal toch echt een zorgverlener aan huis moeten komen.

“Het is essentieel dat we thuiszorg kunnen blijven bieden aan klanten die vatbaar zijn voor het coronavirus,” vertelt Natalie Bommeljé. “Zowel onze zorgverleners als klanten moeten zich veilig voelen. Zonder voldoende beschermingsmaterialen kunnen we niet werken. De kwetsbare ouderen, die al het meest gebukt gaan onder deze crisis, zouden op die manier nog meer slachtoffer van de situatie worden. Het onzichtbare leed zou niet meer te overzien zijn.”

Heft in eigen handen
De nood is hoog, dat lezen we elke dag: er is wereldwijd een tekort aan beschermingsmaterialen zoals mondkapjes, handschoenen, schorten en veiligheidsbrillen. De aanwezige producten worden landelijk verspreid over de ziekenhuizen en zorginstellingen, de thuiszorg staat achteraan in de rij. Aangezien de sector geen budget heeft om de goederen aan te schaffen – dit loopt altijd via de zorgverzekeraar van de klant – en er veel haast geboden is, heeft Evita Zorg het heft in eigen handen genomen.

Begin maart is Evita Zorg al gestart met het inzamelen van materialen. Oproepen op social media en onder wijkbewoners hebben geresulteerd in dozen vol handschoenen, vuurwerkbrillen en mondneusmaskers. Natalie: “Fantastisch dat zoveel mensen meewerken, maar het is helaas nog lang niet genoeg. Bij gebrek aan voldoende officiële kapjes zijn we op 23 maart begonnen met een initiatief om zelf mondkapjes te produceren.” Met stofzuigerzakken, geschikte stoffen en elastieken maken twintig vrijwilligers uit onder andere de wijk Benoordenhout thuis kapjes op hun naaimachine.

Goudstaafjes uit China
Met het donatiebedrag van Fonds 1818 kan Evita Zorg – naast het inzamelen en produceren van materialen, waar de instelling mee blijft doorgaan – mondkapjes uit China kopen die inmiddels tegen woekerprijzen worden aangeboden. Natalie: “Voorheen betaalde je twintig cent voor een kapje, nu voelt het alsof je een goudstaafje koopt. We blijven dan ook hard op zoek naar manieren om de spullen aan te schaffen zonder uitgebuit te worden.”

Alle materialen die bij Evita Zorg binnenkomen worden verdeeld onder Haagse zorgaanbieders van ouderenzorg.

Lees meer over het initiatief op de site van Evita Zorg en volg ons op social media via facebookinstagram en twitter