Evita Zorg organiseerde een succesvolle 1e spiegelbijeenkomst. Een kringgesprek waarbij klanten en mantelzorgers in het bijzijn van zorgverleners, open vertellen over hoe zij de zorg van Evita ervaren. De kracht van de spiegelbijeenkomst bleek uit het directe contact tussen Evita en klant. Deze waardevolle opzet geeft een overzicht van positieve punten, verbeterpunten en aanbevelingen voor verbetering vanuit het perspectief van klanten en hun naasten. Evita zet doorlopend in op innovatie. Leidraad van het gesprek was onder andere het waarmaken van de 4 zekerheden waar Evita Zorg voor staat. 

  • Uw zorg kan direct worden ingezet, 7 dagen per week 24 uur per dag 
  • U kunt terecht voor alle voorkomende hulp thuis; van verpleging tot huishoudelijke hulp 
  • U heeft een vaste zorgverlener die bij u past en alle voorkomende hulp kan bieden 
  • wordt altijd en op de afgesproken tijd geholpen 

Door de deelnemers werd de opzet als zeer positief ervaren. Klanten en mantelzorgers voelden zich gehoord en vrij om ervaringen te delen. Hartverwarmend om te horen wat de zorg van Evita voor de klant en de omgeving betekend. Dat het in staat stelt langer zelfredzaam thuis, in de vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen. En daar doet Evita het voor.