In samenwerking met het lectoraat Mantelzorg, dr. Deirdre Beneken genaamd Kolmer en in opdracht van Evita Zorg is er een onderzoek uitgevoerd door 5 studenten van de Haagse Hogeschool. De onderzoeksvraag luidde: Hoe ervaren zorgprofessionals en mantelzorgers emotionele veiligheid? Evita biedt regelmatig gelegenheid aan onderzoeksstages ter bevordering van de ontwikkeling van studenten en daarmee aan aankomende zorgprofessionals. Daarnaast levert het onderzoek voor Evita inzichten op die bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van zorg. Evita heeft door dit onderzoek inzicht gekregen in de beleving van emotionele veiligheid, zodat zij aanbevelingen kan doen aan haar zorgprofessionals om deze veiligheid te optimaliseren.

Aan de hand van interviews met zorgverleners en mantelzorgers hebben de studenten hun informatie verzameld, geanalyseerd en verbanden gelegd. Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten en aanbevelingen.

Conclusie

Bij de beleving van emotionele veiligheid bij zorgverleners spelen onderstaande zaken een belangrijke rol:

  • Creëren van een voorspelbare situatie
  • Betrekken van de mantelzorger
  • Beperkte tijd voor mantelzorger

Bij de beleving van emotionele veiligheid bij mantelzorgers zijn onderstaande punten van belang:

  • Relationele en utilitaire visie
  • Creëren van een voorspelbare relatie
  • Inspelen op behoeftes
  • Zelfregie, uit handen geven van zorg

Er worden drie aanbevelingen gedaan:

  • Vaste tijden inplannen voor tijd met de mantelzorger
  • Voorspelbaarheid creëren in een zorgsituatie door gericht informatie te geven
  • Signaleren en begeleiden van de mantelzorger bij het uit handen geven van de zorg aan de zorgprofessional.

De directie van Evita wil in vervolg hierop in gesprek gaan met onze zorgverleners om te kijken hoe we deze aanbevelingen kunnen meenemen in de dagelijkse praktijk.

Quote Deirdre Beneken genaamd Kolmer, lector Mantelzorg aan De Haagse Hogeschool: ‘Gemeenten en verzekeraars moeten voortdurend oog hebben voor het risico van het uit balans raken van mantelzorgers. Het uit balans raken veroorzaakt schade bij zorgvrager en mantelzorger en is uiteindelijk kostbaar’.

Quote Natalie Bommeljé, directeur Evita Zorg: ‘Het is goed te zien dat zorgprofessionals van Evita oog hebben voor het welzijn van de mantelzorger. Evita zal tijd en ruimte blijven zoeken om aan de balans tussen zorgvrager, mantelzorger en zorgprofessional (= zorgtriade) te blijven werken’.