Reiskostenvergoeding: hoe zit het ook alweer?
Voor de zorgverleners in loondienst zetten wij graag de reiskostenvergoedingen uit de cao weer eens op een rij:

Brommer/scooter/snorfiets: € 1,95 netto per dag, onafhankelijk van het aantal km’s

Fiets: € 1,12 netto per dag, onafhankelijk van het aantal km’s
Auto/Motor: Voor de eerste 10 kilometer per dag ontvangt de zorgverlener netto
€ 0,15 per km. Voor alle afgelegde kilometers boven 10 km per dag ontvangt de medewerker netto € 0,27 per km. Parkeerkosten worden volledig vergoed wanneer een betaalbewijs kan worden overlegd.

Openbaar vervoer: Medewerkers die gebruik maken van het openbaar vervoer kunnen
hun originele vervoersbewijzen op basis van de laagste vervoersklasse indienen samen met een declaratieformulier.

Bijzonder: Als niet aan de fiscale voorschriften voor een vergoeding van de werkelijke kosten wordt voldaan, bijvoorbeeld als je met de auto of motor reist terwijl je ver weg woont, dan ontvang je een gemaximeerd bedrag per maand.

Reiskosten en overige kosten in opdracht van de klant (loondienst en ZZP):
Wanneer je reiskosten maakt in opdracht van de klant dan worden deze in principe vergoed door Evita en achteraf in rekening gebracht bij de klant. Voor de km’s die je met de klant reist geldt een netto vergoeding van € 0,27 per km.
Hetzelfde geldt voor boodschappen of bijvoorbeeld een entreebewijs voor een museum. Het is hierbij wel van belang dat hier vooraf duidelijke afspraken over worden gemaakt met de klant.
Als je deze kosten hebt gemaakt, dan kun je ze via e-mail doorgeven aan Maarten via m.rijskamp@evitazorg.nl Wij zullen de gemaakte kosten vergoeden bij de maandelijkse uitbetaling en brengen deze bij de klant in rekening.
Heb je meer vragen over het declareren van reiskosten? Bel dan met Maarten Rijskamp via 070-3141603.